Dorpsfeest Hemrik

Dorpsfeest Hemrik

Dorpsfeest Hemrik

Dorpsfeest Hemrik Afgelast

Het Dorpsfeest

gaat helaas niet door

Het Coronavirus heeft overal zijn weerslag op en helaas ook op het Dorpsfeest. Vanwege de onzekere vooruitzichten hebben we moeten besluiten om de festiviteiten en activiteiten die gepland stonden af te gelasten. Vooralsnog houden we de (hele kleine) mogelijkheid open om een ‘Kleintje Dorpsfeest’ op de zaterdag te houden, ook omdat het contract dat we voor Q-Music hebben afgesloten nog niet opgezegd kan worden. Dit besluit houdt in dat alle andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de optocht met de versierde wagens en de hobbymarkt, NIET doorgaan. Uiteraard vinden wij als bestuur dit zeer spijtig, maar gezien de huidige omstandigheden kunnen we niet anders besluiten. Zodra er meer duidelijkheid is vanuit de overheid over de komende weken zullen we een beslissing nemen over de zaterdag.

Bestuur EMM